0-20 מספרי חישה

מספרי חישה, 0-20
מעולה להיכרות ראשונית עבור ילדים עם האותיות
מחקרים קבעו שהילדים צריך להפעיל את החושים כדי ללמוד
כלומר מגע עם ידו הקטנה של הילד באותיות חישה
מאפשרים לו ללמוד ולהכיר את המספריםמספרי חישה תורמים לתהליך השינון, שכן נעשה שימוש בכל שיטות הזיכרון: חזותי, מישוש ושמיעה

.הילד מקבל משמעות והבנה לכתוב לכמות. הילד מקבל את המפתח לעולם המתמטיקה ולמספרים כתובים, זה עוזר ללמוד את המספרים בעל פה .מספרי חישה תורמים לתהליך השינון, שכן נעשה שימוש בכל שיטות הזיכרון: חזותי, מישוש ושמיעה

Thanks! Your order has been accepted
  • Sign Up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.